GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR Personal - M-R

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

P/Q

 

 

R

 

 

Ramstedt, Amie

031-335 53 22

Miljö och Samhällsbyggnad

Randén, Bengt

0733-61 09 35

Utbildning - Utbildningschef

Redelius, Johanna

031-335 50 36

Utbildning - GR Skola-Arbetsliv

Reimer, Sofia

031-335 50 58

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Rolstad, Susanna

031-335 50 89

Utbildning - Framtidens Ledare

Ruthér, Cecilia

031-335 50 17

Utbildning - Praktikplatsen.se

Rychlik, Sophie

031-335 53 39

Miljö och samhällsbyggnad

Rydberg, Gunnel

031-335 50 74

Förbundsledning Förbundssekreterare

S

 

 

Sabelsjö, Maja Milch


Välfärd (tjänstledig)

Salmi, Cecilia

031-335 50 60

Utbildning - Sekreterare i UG

Sandberg, Annette

031-335 50 71

Utbildning - Läromedel

Sandblom, Christian

031-335 50 06

Utbildning - Framtidens Ledare

Sandstedt, Anne

031-335 53 03

Välfärd - Validering Väst

Seger, Fredrik

031-335 52 01

Miljö och samhällsbyggnad

Sigurdardóttir, Ingibjörg

031-335 50 41

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Sigroth, Maria

031-335 50 73

Miljö & Samhällsbyggnad - Avdelningschef

Sigström Ingrid

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Singleton, Nicholas

031-335 50 81

Välfärd - Gruppledare Kurser & Konferenser

Sipari, Lisa

031-335 50 98

Utbildning - Teamledare
PC-Utbildning för alla

Sjöstrand, Jenny

031-335 50 92

Utbildning - Analys och samverkan

Sjöstrand, Lena

031-335 50 14

Utbildning - GR Skola-Arbetsliv

Stenbäck, Piaa

031-335 51 84

Välfärd, FoU i Väst

Ström, Lisa

031-335 53 12

Miljö och Samhällsbyggnad

Ström, Rikard

031-335 50 95

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Ström, Sandra

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Svahn, Sabina

031-335 51 55

Utbildning - Teamledare Gymnasieantagningen

Svensson, Sandra

031-335 50 67

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Söderbäck, Helena

031-335 51 96

Förbundsdirektör

T/U /V /W

  

Toth Andrea

031-335 51 62

Utbildning - Gymnasieantagningen

Tóth, Anita


Välfärd (tjänstledig)

Turner, Russell

 

Välfärd, FoU i Väst (tjänstledig)

Verovic, Nikolina

031-335 51 36

Miljö och Samhällsbyggnad

Wadstein, Maja

031-335 54 45

Miljö och Samhällsbyggnad

Wallér, Linn

031-335 53 14

Regional eSamordnare

Wallermark, Björn

031-335 53 64

Välfärd - Kurser & Konferenser

Westberg, Karin

031-335 53 88

Välfärd - Kurser & Konferenser

Wirdby, Anette

031-335 50 04

Utbildning - Praktikplatsen.se

Witzöe, Yvonne

031-335 51 91

Välfärd, FoU i Väst

X /Y /Z /Å /Ä /Ö

  
Zeybrandt, Fredrik

031-335 50 20

Utbildning - Gruppchef GR vux, Gymnasieantagningen

Åker, Jonas

031-335 51 08

Miljö och Samhällsbyggnad

Åkerlind, Fredrik

031-335 51 35

Utbildning - Gruppchef Pedagogiskt Centrum

Östervall, Sara-Linnéa

031-335 53 31

Miljö och Samhällsbyggnad

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund