GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

GR är värdar för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU):

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning socionomer

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.


Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA)
GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet om den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm


Kontaktpersoner på GR

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

 

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund