GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är till för oss som arbetar inom individ- och familjeomsorg. Det är också vi som står för innehållet och dagen!

Syftet är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv inom våra verksamheter samt stärka yrkesrollen.

Mötesplats IFO äger rum årligen. År 2017 ägde Mötesplatsen rum den 16 november.


 Dokumentation från Mötesplats IFO 2016

 Dokumentation från Mötesplats IFO 2015

Dokumentation från Mötesplats IFO 2014

  1. En dokumentation från dagen samt föreläsarnas presentationer finns här.

Dokumentation från Mötesplats IFO 2013

Dokumentation från Mötesplats IFO 2012

Kontaktpersoner på GR

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Susanne Ericsson
031-335 51 31

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund