GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kurs & konferens:
Arbetsmarknad och personalfrågor

2017-04-19

 1. MI-utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - se nytt datum 19 maj
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-04-27

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD -se nytt datum 19 maj

 

2017-05-19

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-09-13

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-10-26

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Björn Wallermark
031 - 335 53 64
Staffan Nyqvist
031 - 335 53 10
Nicholas Singleton

031 - 335 50 81

Vill du få kursnytt om personal- och arbetsmarknad?

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund