GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv. I nätverket ingår även företrädare från BRG, Västtrafik och Trafikverket.

Mandat

Deltagarna utses av respektive kommunchef och har ett mandat att företräda sin kommun i nätverket. Deltagarna ansvarar också för att återkoppla arbetet till den egna kommunen både på tjänsteperson- och politikernivå.

Syfte

 • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor
 • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
 • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Kontaktperson på GR: Cecilia Kvist

 

Nätverkets deltagare

Kommundeltagare

 

Pernilla Carlsson

Ale

Åke Aronsson

Alingsås

Fredrik Nielsen

Göteborg

Christian Bergman

Göteborg

Per Wingqvist

Göteborg

Marit Minou

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Martin Elofsson

Lerum

Anna Stenlöf

Lilla Edet

Anna Lanne Davidsson

Mölndal

Emma Johansson

Partille

Cecilia Wideman

Stenungsund

Åsa Runesson

Tjörn

Tove Vestlund

ÖckeröÖvriga deltagare

 

John Wedel

Business Region Göteborg (BRG)

Carina Björsgård

Västtrafik

Georgia Larsson

Västra Götalandsregionen

Bertil Hallman

Trafikverket 

Mötesdagar 2017

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 18 maj
 • 13 juni, gemensamt nätverksmöte med bostadsnätverket och kollektivtrafiknätverket
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund