GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kollektivtrafiknätverk

Kollektivtrafiknätverket är ett tjänstemannanätverk med representanter från respektive kommun. I gruppen ingår även företrädare från Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nätverket hanterar framförallt strategiska kollektivtrafikfrågor som politiskt hanteras av det Delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (DKR).

Deltagare

Ale

Annika Friberg

Alingsås

Marit Minou

Göteborg

Kajsa Högena

Härryda

Henrik Yngve

Kungsbacka

Sven-Erik Bergström

Kungälv

Jenny Bjönness Bergdahl

Lerum

Ingela Andreen

Lilla Edet

Helena Grimm/Ulrika Ankel

Mölndal

Ulf Bredby/Magnus Johansson

Partille

Emma Johansson/Markus Thunberg

Stenungsund

Anna Djärv

Tjörn

Eva Falkenqvist

Öckerö

Ingalill Siljat

 

 

Övriga deltagare

 

Västra Götalandsregionen

Georgia Larsson

Västtrafik

Gustav Corin 

Kontaktperson på GR: Amie Ramstedt

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund