GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för samhällsbyggnadschefer

Nätverket är en arena för idé- och erfarenhetsutbyte inom samhälls- och stadsbyggnadsfrågor och en avstämningsgrupp i aktuella regionala sakfrågor. Nätverket är också ett forum för utveckling av praktiskt samarbete kring kommunala verksamhetsområden. Chefsgruppen träffas ca 8 gånger/år.

 

Deltagare:


Barbro Sundström

Ale

Caroline Hagström

Alingsås

Katja Ketola

Stadsbyggnad, Göteborg

Stephan Cedergren

Fastighet, Göteborg

Håkan Jacobsson

Härryda

Gabriella Köhler Graf

Kungsbacka

Sven-Erik Bergström

Kungsbacka

Jenny Adler

Kungälv

Annika Sjöberg

Lerum

Anna Stenlöf

Lilla Edet

Björn Marklund

Mölndal

Jörgen Hermansson

Partille

Kristina Lindfors

Stenungsund

Evike Sandor

Tjörn

Urban Olsson

Öckerö

 

Möten under 2017:

Mötena äger normalt rum kl 09.00-12.00.

  1. Fredag 13 januari
  2. Fredag 3 mars
  3. Fredag 7 april
  4. Fredag 5 maj
  5. Torsdag - fredag 15 - 16 juni (lunch-lunch/ resa)
  6. Fredag 25 augusti
  7. Fredag 6 oktober
  8. Fredag 10 november
  9. Fredag 1 december

Logga in Nätverket för Samhällsbyggnadschefer

Kontaktperson på GR:

Maria Sigroth

031-335 5073

0721-57 16 81

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund