GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Arbetsgruppen för social hållbarhet

social hållbarhet

Samhällsbyggnadschefsnätverket och socialchefsnätverket och har sedan 2015 en arbetsgrupp för social hållbarhet.

Gruppens arbete syftar till att främja social hållbarhet i Göteborgsregionen genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Fokus är sociala aspekter i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.

Ambitionen är att få till ett gemensamt arbete över sektorsgränserna, socialt arbete och samhällsbyggnad, som leder till konkret handling i verksamheterna.

 


Medlemmar i arbetsgruppen

I arbetsgruppen ingår samhällsbyggnadschefer och socialchefer från fem kommuner:

  • Camilla Blomqvist, socialchef Stenungsund
  • Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef Partille
  • Barbro Sundström, samhällsbyggnadschef Ale
  • Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef Stenungsund
  • Monica Holmgren, socialchef Mölndal
  • Jonas Arngården, socialchef Kungälv

Skicka gärna förslag, tankar och önskemål till arbetsgruppen (se kontaktuppgifter här intill)!

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund