GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Utställning och Pedagogiskt Café

Pedagogiskt Café erbjuder föreläsningar och arbetsseminarium om innovativa verktyg för lärande. Varje café är kopplat till en tematisk läromedelsutställning. Deltagande är kostnadsfritt och äger rum i GR Utbildnings lokal 95:an. I kalendern nedan kan du läsa om innehållet och göra din anmälan för att delta.


Läromedelsutställning
GR Utbildnings läromedelsutställning utgår från temaperioder då läromedel för det aktuella ämnet visas upp. I utställningen finns tryckta, digitala och taktila läromedel från förskola till vuxenutbildning.

V.35-38 Programmering och 3d
V.40-43 Språk
V.44-45 Lärar- och barn/elevhälsa
V.47-48 Framtidens lärmiljö
V.49-51 So-ämnen


Läromedelsutställningen är öppen helgfria vardagar kl 8–17.
Du hittar oss på Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Närmsta hållplats är Svingeln


Kontaktperson på GR:
Roberto Camacho

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund