GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Prao – processtöd till skolpersonal

Riksdagen har beslutat om obligatorisk prao i grundskolan från och med juli 2018. GR Utbildning har lång erfarenhet och bred kompetens kring frågan och samordnar i dagsläget prao åt 120 grundskolor i Göteborgsregionen. Nu erbjuds även processtöd för att stötta arbetet med prao på skolan.

Målsättningen med arbetet är att komma igång med prao på skolan. Detta genom att bland annat arbeta aktivt med samverkan mellan skola och arbetsliv på skolan och i kommunen. På lång sikt ska elevernas prao genomsyra alla elevers undervisning och ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Det ska också ge effekter för att utveckla elevernas valkompetens, vilket innebär att eleverna ska kunna genomföra väl underbyggda studie– yrkesval.


Processtödet innehåller

  • Hur förbereder vi våra elever inför prao?
  • Hur blir praon hela skolans ansvar?
  • Hur kan skolans olika ämnen kopplas till prao?
  • Hur kan vi på skolan arbeta vidare med de erfarenheter eleverna får med sig ifrån sin prao?
  • Hur kan vi arbeta med ämnesintegrering kopplat till prao?
  • Hur kan vi öka samverkan mellan skola och arbetsliv kopplat till prao?

 

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du Skolverkets råd och vägledning för prao.


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund