GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Projekt/på gång

Det finns många olika sätt för skolor och arbetsliv att samverka och närma sig varandra. Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag. Här kan du se vad som är på gång just nu.

Fadderföretag
Konceptet fadderföretag innebär att en grupp elever och lärare får följa ett företag under tre års tid. Genom möten och aktiviteter byggs en relation mellan skolan och företaget, något som skapar förutsättningar för nya samarbetsytor. Elevernas valkompetens stärks genom att de får inblick i arbetslivet och en god branschkännedom.
 
För att stötta både skolor och företag i fadderverksamheten har GR Skola Arbetsliv utvecklat ett metodmaterial med övningar, case och tydlig koppling till läroplanen. Materialet har tagits fram genom det Skolverksfinansierade projektet Entreprenörskap i skolan. Vi kan också erbjuda processtöd i form av samordning och anpassning utifrån skolans förutsättningar och behov.

  • Du hittar metodmaterialet härPDF


Framtidens Fastighetslabb
Framtidens Fastighetslabb utvecklas i samarbete med Framtidenkoncernen i Göteborg. Syftet är att få fler unga att intressera sig för fastighetsbranschen. GR Skola Arbetsliv har tagit fram en lärarhandledning till skolor och kommer med start hösten 2017 att genomföra temapass och studiebesök på labbet. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
Volvo Cars fadderföretag
På uppdrag av Volvo Cars genomförs ett fadderprojekt där verkstäder och grundskolor kopplas samman för att låta elever inspireras och lära sig mer om olika yrken och yrkesroller i ett pilotprojekt. Pilotprojektet sträcker sig över ett år och innehåller aktiviteter som studiebesök på verkstad och skola samt ett skarpt projekt. Resultatet ska mynna ut i ett metodmaterial som Volvo Cars kommer att använda nationellt.


Industrinatten
Via det beprövade konceptet Industrinatten, som ägs av Industriellt Utvecklingscentrum (IUC), skapas en givande mötesplats där högstadieelever, föräldrar, skolpersonal, gymnasieelever, nyanlända och unga vuxna under en kväll möter representanter från regionens teknik- och industriföretag. Läs om Industrinatten i nov 2017 här.länk till annan webbplats


Yrkespraktik
Under 2016 genomförde GR ett pilotprojekt för att pröva att erbjuda grundskoleelever praktik på ett yrkesprogram. Yrkespraktiken genomfördes på olika yrkesprogram på gymnasiet och i samband med detta togs även ett stödmaterial fram för att stötta gymnsieskolorna och grundskolorna. Under hösten kommer GR Skola Arbetsliv tillsammans med Installatörsföretagen ta fram ett ytterligare koncept för yrkepraktik inom deras bransch.


Kontaktperson på GR: 
Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund