GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GYMNASIEANTAGNINGEN

Göteborgsregionens gymnasieantagning är ett gemensamt antagningskansli för GR:s 13 medlemskommuner och ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

Antagning till ett fjärde tekniskt år för gymnasieingenjörsexamen

Inom Göteborgsregionen erbjuder ett flertal gymnasieskolor ett fjärde tekniskt år för gymnasieexamen. Teknikprogrammet med ett fjärde år varvar studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Efter utbildningen blir du gymnasieingenjör

Inom Göteborgsregionen erbjuds ett fjärde år på teknikprogrammet på följande skolor och med följande profiler:

Profil

Skola och kommun

Kontaktperson utbildningen

Design- och produktions-utveckling

Nösnäsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stenungsund

Johan Sonnerup
0303-738170,
073-5934879

Produktionsteknik

Lindholmens tekniska gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Göteborg

Nösnäsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stenungsund

Tommy Unger
072-8565972

Johan Sonnerup
0303-738170,
073-5934879

Informationsteknik

Alströmergymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Alingsås

Anders Jonsson
0322-61 65 62
Awaz Karim
0322-61 72 98


Samhällsbyggande

Kunskapsgymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Göteborg

Anna Jangblad Jukic
073-313 71 30

 

Mer information om utbildningen

På Skolverkets webbplats hittar du uppdaterad information om utbildningen.

Ett fjärde år på gymnasiet för gymnasieingenjörsexamenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INLOGGNING:

(grkom.se/gymnasieantagningen)

GR INDRA
Inför valet till gymnasieskolan
Gymnasiedagarna är Göteborgsregionens viktigaste mötesplats inför gymnasievalet och en årligen återkommande mässa. Det är en informations- och vägledningsmässa där elever och utbildningsanordnare möts på en gemensam arena.
Öppet Hus på Gymnasieskolorna
Bli gymnasieingenjör genom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet
Gemensamma gymnasiet
SYVonline är en dynamisk informations- och resurssida för dig som är studie- och yrkesvägledare, beslutsfattare, rektor, lärare eller annan intressent och som vill ha verktyg för att rusta elever inför framtida studie- och yrkesrelaterade val.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund