GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GRUUS

    (GRs Ungdomsuppföljningssystem)   

  

I GRUUS finns alla ungdomar mellan 16-20 år som är folkbokförda i Göteborgsregionen (GR) samt alla ungdomar, oavsett ålder och hemkommun, som går på gymnasieskola inom GR.

GRUUS är i första hand till för informationsansvariga på kommunal förvaltning inom GR och gymnasieskolorna i GR. Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun, snabbt ska bli varse förändringar som sker med de egna ungdomarna.

Användare

Registreringsansvarig avser person på gymnasieskolan som löpande rapporterar avgående och tillkommande elever i GRUUS.

Uppföljningsansvarig avser person som arbetar med informationsansvar och som i systemet administrerar elever som står utanför gymnasieskola.

Tittarbehörighet - har tillgång till informationen i GRUUS, men kan inte registrera i systemet.

Anvisningar och tidsplan  

Här finns länkar till hjälpfiler i pdf-format

GRUUS (GRs Ungdomsuppföljningssystem)
GRUUS    (GRs Ungdomsuppföljningssystem
Kontaktperson på GR

John Nelander


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund