GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GYMNASIEANTAGNINGEN

Göteborgsregionens gymnasieantagning är ett gemensamt antagningskansli för GR:s 13 medlemskommuner och ansvarar för antagningen till kommunala och fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

DIGITALT VERKTYG FÖR ANTAGNINGSSTATISTIK

GR Utbildning, Gymnasieantagningen, erbjuder ett digitalt statistikverktyg som ger tillgång till regional och lokal antagningsstatistik. Verktyget ger kommun och gymnasieskola underlag för bland annat utbildningsplanering och dimensionering via tillgången till regional sökande-, antagnings- och behörighetsstatistik gällande samtliga grund- och gymnasieskolor inom GR. Statistiken är dynamisk och går att ses ur sex olika perspektiv; gymnasiekommun, gymnasieskola, gymnasieprogram, inriktning, elevkommun samt avlämnande skola. Genom att göra val i verktyget kan perspektiven kombineras och analyseras. Det går att jämföra olika val över tid.

För att få tillgång till verktyget krävs en licens och att ett personligt användarid upprättas. Ansökan om användarid och licens finner du nedan.
Licensen är förenad med viss kostnad, vilken anges i ansökan

INLOGGNING:

(grkom.se/gymnasieantagningen)

GR INDRA
Inför valet till gymnasieskolan
Gymnasiedagarna är Göteborgsregionens viktigaste mötesplats inför gymnasievalet och en årligen återkommande mässa. Det är en informations- och vägledningsmässa där elever och utbildningsanordnare möts på en gemensam arena.
Öppet Hus på Gymnasieskolorna
Bli gymnasieingenjör genom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet
Gemensamma gymnasiet
SYVonline är en dynamisk informations- och resurssida för dig som är studie- och yrkesvägledare, beslutsfattare, rektor, lärare eller annan intressent och som vill ha verktyg för att rusta elever inför framtida studie- och yrkesrelaterade val.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund