GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Katalogen 2018

 • 25 april- 10 maj
  Gymnasieskolorna skickar in programutbud för 2018
 • 2 maj-28 augusti
  Beställning av katalogen görs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Pris per katalog är 40kr/exkl. moms.
 • 11-15 september (Vecka 37)
  Katalogerna körs ut till de skolor som har beställt katalog.
 • 11 september
  Katalogen publiceras på www.grkom.se/vsjvlänk till annan webbplats

Kontakt

Katalogen 2017

 • Vad ska jag väljaPDF

Ändringar i Katalogen 2017:

2016-12-06 Ändring på sidan 75
2016-11-18 Ändringar på sidorna 86, 92 och 109

Ändringar i utbildningsutbudet antagningsåret 2017:

www.grkom.se/vsjv

INLOGGNING:

(grkom.se/gymnasieantagningen)

GR INDRA
Inför valet till gymnasieskolan
Gymnasiedagarna är Göteborgsregionens viktigaste mötesplats inför gymnasievalet och en årligen återkommande mässa. Det är en informations- och vägledningsmässa där elever och utbildningsanordnare möts på en gemensam arena.
Öppet Hus på Gymnasieskolorna
Bli gymnasieingenjör genom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet
Gemensamma gymnasiet
SYVonline är en dynamisk informations- och resurssida för dig som är studie- och yrkesvägledare, beslutsfattare, rektor, lärare eller annan intressent och som vill ha verktyg för att rusta elever inför framtida studie- och yrkesrelaterade val.


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund