GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för flyktingguide/Språkvän

GR:s medlemskommuner har bestämt att ett nätverk för flyktingguide/språkvän ska etableras och att GR ska vara en plattform för det kommungemensamma arbetet. Utgångspunkten för nätverkets arbete ska vara Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar när det gäller nyanländas etablering i vårt samhälle.

Nätverket ska arbeta för:

  • gemensam analys och gemensamt agerande
  • att skapa arenor för samarbete och rationellt sambruk
  • att främja erfarenhetsutbyte samt idé- och projektutveckling för att stärka såväl det regionala som lokala arbetet på hemmaplan
  • intressebevakning
  • kompetensutveckling

 

Mötestider 2017

  • 25 januari kl. 13-15.30 på GR
  • 29 mars kl. 9-12 i Ale
  • 5 september kl. 9-12 i Lilla Edet


Kontaktperson på GR

Linda Karlsson

031-335 52 04

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund