GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Personalchefsnätverket

Medlemskommunernas personalchefer träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och för att bevaka och driva frågor som är av kommungemensamt intresse i Göteborgsregionen. Frågorna rör i huvudsak det personalpolitiska området och kommunernas roll som arbetsgivare. Till nätverket är också Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) knutet med en representant.

Mötestider 2018

Tid: Kl 9.00–12.00

  • 2 februari
  • 13 april
  • 15 juni
  • 31 augusti
  • 5 oktober 
  • 15-16 november, studieresa
  • 14 december


Medlemmar i nätverket

Christina Nordberg, tf. Ale
Roland Ödh, Alingsås
Per Lundborg, Stadsledningskontoret, Göteborg
Kristin Perem, SDF Askim/Frölunda/Högsbo, Göteborg
Anders Pettersson, Härryda
Jesper Edlind, Kungsbacka
Marie Karlsson, tf. Kungälv
Eva-Karin Friberg, tf. Lerum
Marianne Piiroinen, Lilla Edet
Maria Bergman, Mölndal
Mats Nilsson, Partille
Christer Larsson, Stenungsund
Annika Renström, Tjörn
Anna D. Brocker, Öckerö
Phia Moberg, representant från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 Gemensamma projekt

Kontaktpersoner på GR

Björn Wallermark
031-335 53 64

Ulrica Furby
031-335 50 25
0766-45 33 13

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund