GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverket för socialchefer

Socialchefer i GR-kommunerna träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom det sociala området. Frågorna spänner över hela socialtjänstens område och vård- och omsorgsområdet.


Mötestider 2018

 • 2 mars kl 8.30–12
 • 18 maj kl 8.30–12
 • 15 juni  kl 8.30–12
 • 31 augusti kl 8.30–12
 • 18 oktober kl 8.30–12
 • 23 november kl 8.30–12


Anteckningar

 1. Mötesanteckningar

Socialchefsnätverket mars 2016.

Medlemmar i nätverket

Camilla Blomqvist, Stenungsund
Catharina Johansson, Alingsås
Lena Arnfelt, Kungälv
Erika Hägg, Partille
Jonas Arngården, Kungälv
Jörgen Samuelsson, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Lena Lager, Härryda
Arne Wiik, Angered, Göteborgs Stad
Lillemor Berglund, Kungsbacka
Louise Odengard, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Ebba Gierow, Ale
Malin Tisell, Öckerö
Margareta Antonsson, Partille
Mio Saba Sjösten, Mölndal
Monica Holmgren, Mölndal
Shujaat Noormohamed, Tjörn
Karin Alvermalm, Alingsås
Lotte Mossudd, Lilla Edet
Tina Isaksson, Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborgs Stad 
Christina Alvelin, Lerum
Lisbeth Olsson, Lerum

Nätverkets medverkan i andra sammanhang

 • Revidering av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
  Representant: Kontaktperson för GR-kommunerna är Linda Macke, GR.

 • Det nationella samverkansorganet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-s).
  Representanter:
  Catharina Johansson, Alingsås, med ersättare Shujaat Noormohamed från Tjörn.

 • Ledningsrådet för hjälpmedel. Ledningsrådets uppdrag omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel.
  Representanter:
  Monica Holmgren, Mölndal
  Carin Bringestedt, Göteborgs Stad 

 • Nytt samarbetsavtal inkontinensprodukter
  Representanter:
  Maria Arrhenius, Mölndal 
  Kristina Nyckelgård, Göteborgs Stad

 • Hjälpmedel i Västra Götaland, Beredningsgrupp IT-stöd
  Beredningsgruppen hanterar frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen av IT-stödet.
  Representanter:
  Johanna Sternvik, Göteborgs Stad
  Vakant, kranskommun

 • Nationella Kompetensrådet (NKR)
  Helen Persson, Lilla Edet, är GR:s representant

 • Arbetsgrupp för att ta fram ny överenskommelse om uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård
  Representanter:
  Katarina Clarelind, Stenungsunds kommun
  Birgitta Granhed Olofsson, Göteborgs Stad

 • Den partssammansatta gruppen för satsningen på psykisk hälsa ungdomsmottagningar
  Representanter:
  Helene Berghog, Kungälvs kommun
  Anna Lagerquist, Göteborgs Stad

 • Arbetsgrupp för gemensam uppföljning av placering utanför hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk
  Representanter:
  Sarah Wahlström, Mölndals stad 
  Ulla Carlshamre, Göteborgs Stad

 • Kommungrupp Nära vård i Västra Götalandsregionen
  Representant:
  Kristina Nyckelgård, Göteborgs Stad
  Linda Macke, GR

 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
  Kontaktperson:
  Yvonne Witzöe, GR

 • Översyn av ledning och styrning av medicintekniska produkter i Västra Götaland
  Representant:
  Ingrid Ljungberg Göteborgs Stad
  Kranskommun: Vakant

Dokumentation

Studieresa till Malmö, oktober 2015:


Kontaktperson på GR

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund