GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-11-22

  Mår tjejer sämre än killar för att de frigör sig tidigare från sina föräldrar? Hur stöttar man hemmasittare som inte varit i skolan på flera år?


  Det var två av de ämnen som togs upp på Mötesplats IFO förra veckan. Läs mer i dokumentationen från Mötesplatsen och passa på att ladda ner föreläsarnas Powerpointpresentationer!
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Nya arbetslöshetssiffror från Arbetsförmedlingen


  Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna.
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Behöver du fler verktyg för att kunna arbeta med förändringar?


  Nu är sista chansen att anmäla sig till vår Förbättringsverkstad! Vi behöver din anmälan senast den 17 november.
  Läs mer
 • 2017-11-13

  Kommunikation – tema på årets demenskonferens


  Att kommunicera med personer med demenssjukdom. Det var temat på årets demenskonferens där över 370 personer deltog. Konferensen handlade om att öka kunskap och skapa förutsättningar för en ännu bättre personcentrerad vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2017-11-06

  Framtidens socialtjänst – särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen besökte GR


  Margareta Winberg, särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter besökte den 2 november Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, tillsammans med utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist. Dagens åhörare var chefer från GR-nätverken inom det sociala området tillsammans med GR:s politiska styrgrupp för social välfärd.
  Läs mer
 • 2017-11-01

  Samsjuklighetskonferensen i ord & bild                                    


  Den tredje i raden av länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende hölls den 12 oktober, denna gång med fokus på samsjuklighet. Varför gör vi inte det vi vet?
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund