GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

ÄLDRE


Det här gör vi

Inom äldreområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!


Aktuellt arbete och profilområden

Just nu arbetar vi med välfärdsteknologi, förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter, äldres boende, evidensbaserad praktik och mycket mer.

 

Publikationer

Här hittar du FoU-rapporter, 
konferensdokumentationer, studiematerial, öppna jämförelser och andra publikationer.

 

NYHETER

Lästips:

SIP för äldre
SKL har i samarbete med en rad organisationer tagit fram en instruktion för Samordnad Individuell plan (SIP) för äldre.

  1. Instruktion om SIP för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Regionalt SIP-materiallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

Psykisk ohälsa bland äldre
GR har varit med och arrangerat en serie konferenser på temat psykisk ohälsa bland äldre. Här hittar du dokumentationen från senaste konferensen 2 mars 2017.

  1. Läs meröppnas i nytt fönster

Kurs & konferens

GR erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet samt inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Fou i Väst/GR jobbar med forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Twitter

Under namnet @GR_Välfärd twittrar planeringsledare Linda Macke för GR Välfärd/FoU i Väst om frågor som rör äldreområdet, sociala området och arbetsmarknadsområdet.


Styrning, nätverk och medarbetare

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom äldreområdet.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på GR Välfärd:


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund