GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Konferensdokumentation

Här hittar du sammanfattningar, bildspel, filmer och annat material från seminarier, utbildningar och konferenser under 2014–2017.

 2017

31 januari


2016

29 november
Mötesplats Ifo

28 april
Barn med medfödda skador av alkohol länk till annan webbplats
– om pedagogiska strategier, myndighetsperspektiv, samhällets kostnader, personliga erfarenheter samt ett kunskapsunderlag om elever i pedagogisk verksamhet

2015

15 oktober
Mötesplats IFO

2014

27 november
Ung i vår tidPDF

Hitta direkt:
Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund