GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Vi arbetar på GR Välfärd

Medarbetarna är uppdelade i bokstavsordning sorterade på efternamn.

Några av oss som arbetar på GR Välfärd, december 2015.

Hitta direkt:
Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund