GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-03-28

  Länsgemensam inspirationsdag om föräldrastödsprogrammet PYC (Parenting Young Children)


  Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraskapsförmågan hos personer med kognitiva svårigheter. 
  Läs mer
 • 2017-03-27

  Psykisk ohälsa och depression hos äldre


  Vill du lära dig mer om psykisk ohälsa och depression hos äldre? Nu finns dokumentationen från konferensen 2 mars att läsa.
  Läs mer
 • 2017-03-27

  Verklighetslabb i kommunerna på gång inom AllAgeHub


  Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub och förra veckan hölls workshops med kommuner samt små och medelstora företag. Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns?
  Läs mer
 • 2017-03-24

  Ungdomsmottagningarna undersöks


  FoU i Väst/GR ska kartlägga länets ungdomsmottagningar och undersöka vilka ungdomar som går dit  och hur man kan nå de som inte gör det. I uppdraget ingår också att utvärdera de satsningar som görs på ungdomsmottagningarna för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.
  Läs mer
 • 2017-03-17

  Tillitsdelegationen besökte GR


  Den 14 mars anordnade GR ett välbesökt presentationsseminarium om Tillitsdelegationens arbete.
  Läs mer
 • 2017-03-17

  Vilka röster hörs?


  Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? Frågan var i fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en färsk FoU-rapport i ämnet.
  Läs mer
 • 2017-03-13

  "Här träffas seniorerna"


  Göteborgs-Posten uppmärksammar idag FoU i Väst/GR:s rapport som visar att Göteborgs träffpunkter spelar stor roll för äldres fysiska, men framför allt mentala hälsa.
  Läs mer
 • 2017-03-06

  Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun


  FoU i Väst/GR ska ta fram underlag som kan ligga till grund för diskussion om det framtida stödet till barn och unga i kommunen.
  Läs mer
 • 2017-03-02

  Välkommen till workshop om verklighetslabb i AllAgeHub


  Nu har AllAgeHub dragit igång och vi behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund