GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Styrgruppen för arbetsmarknad

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom arbetsmarknadsområdet. Femton ledamöter från de tretton medlemskommunerna, utses till styrgruppen av GR:s styrelse.

Arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet och staten har ansvaret. Men politiken behöver en lokal anpassning och förankring. Genomförandet av arbetsmarknadspolitiken sker i kommunerna i samverkan mellan arbetsförmedling, företag, fackliga företrädare, utbildningsansvariga, kommunala näringslivs- och arbetsmarknadsföreträdare.

Presidium

 • Eva Carlsson (S), ordförande, Partille
 • Peder Engdahl (M), vice ordförande, Lilla Edet

Styrgruppens mötesdatum 2017

Samtliga träffar är kl 9-12.30 med efterföljande lunch.

 • 20 januari
 • 2 mars
 • 20 april
 • 31 augusti
 • 29 september
 • 17 november

Syfte och uppdrag

 • Verka för friare och flexiblare användande av arbetsmarknadspolitiska medel utifrån lokala och regionala förutsättningar 
 • Ta initiativ till överläggningar mellan medlemskommunerna och andra berörda parter i den gemensamma arbetsmarknadsuppgiften
 • Medverka till idé- och erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna
 • Driva projekt med olika aktörer inom verksamhetsområdena arbetsmarknad, näringsliv och utbildning
 • Aktivt bevaka regionens intresse genom uppvaktningar, remissyttrande m.m.
 

Kommande möte

Föregående möte

Kontaktpersoner på GR

Ulrica Furby

031-335 5025
0766-45 33 13


Linda Karlsson

031-335 52 04

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund