GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Styrgruppen för social välfärd

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom det sociala området. De 15 ledamöterna, som är folkvalda i medlemskommunerna, utses till styrgruppen av GR:s styrelse.

Styrgruppen träffas regelbundet och hanterar gemensamma frågor. Det kan handla om informations- och erfarenhetsutbyte, men det kan även handla om beslut om en gemensam rekommendation eller sambruk av gemensam verksamhet.

Styrgruppens mötesdatum 2017

 • 19 januari kl 9–12
 • 2 mars kl 9–12
 • 1 juni kl 9–12
 • 21 september kl 9–12
 • 2 november kl 8.30–12
 • 23 november kl 9–12


Styrgruppens mötesdatum 2018

 • 23 februari kl 9–12
 • 13 april kl 9–12
 • 8 maj kl 9–12
 • 16 aug kl 9–12
 • 28 sep kl 9–12
 • 8 nov kl 9–12

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

henrik-ripa

Henrik Ripa (M)
Ordförande, Lerum

eva-borg

Eva Borg (S)
Vice ordförande, Kungsbacka

Kontaktperson på GR

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund