GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Organisation & förbundsledning

Organisationsskiss GR Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen Styrgrupp Arbetsmarknad Styrgrupp Social välfärd Styrgrupp Miljö och Samhällsbyggnad Strygrupp Utbildning Avdelning Välfärd Förbundsledning Avdelning Planering Avdelning Utbildning Nätverk

Förbundsledning

Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

031 - 335 51 96

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031 - 335 50 74

 

Avdelningschefer

Anette Arnell

Administrativ service

031 - 335 51 43

 

Bo Andersson

Ekonomichef

031 - 335 51 10

Maria Sigroth

Miljö och Samhällsbyggnad

031 - 335 50 73

 

Peter Holmström
Bengt Randén

Skola och Utbildning

031-335 50 61

 

Cecilia Bokenstrand

Välfärd (Arbetsmarknad, Social välfärd, FoU i Väst)

031 - 335 51 88

Kontaktperson på GR: Gunnel Rydberg

Organisation

GR har följande avdelningar: 

  • Miljö och samhällsbyggnad: Bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, kustens utveckling och miljö.
  • Utbildning: Gymnasieantagning, Läromedel, Pedagogiskt Centrum och Utbildningssamverkan.
  • Välfärd: Arbetsmarknad, socialtjänst, vård och omsorg, EU, kurser, seminarier och konferenser för kommunanställda och förtroendevalda samt FoU i Väst - forskning och utveckling inom det sociala området.
  • Adminstrativ service
  • Ekonomi

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund