GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Politisk styrning GR

Förbundsfullmäktige

Foto: Hans Wretling

Förbundsfullmäktiges presidium
Stefan Gustafsson (S) ordf, Mölndal
Elisabet Rothenberg (M) vice ordf, Göteborg

Förbundsfullmäktige har 97 ledamöter och lika många ersättare. De sammanträder varje år i juni, under valår även i december, och tar bl.a. beslut om budget och årsredovisning för GR. Fullmäktige utser även styrelse för GR. Mandatperioden är den samma som för val till kommun och riksdag.
Läs mer

Förbundsstyrelsen

 

Förbundsstyrelsens presidium
arbetsutskott

Jonas Ransgård (M), ordf, Göteborg
Dennis Jeryd (S), 1e vice ordf, Lerum
Stefan Svensson (M), 2e vice ordf, Partille
Ann-Sofie Hermansson (S), 3e vice ordf, Göteborg

Förbundsstyrelsen består av 22 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen sammanträder ca sex gånger per år. Läs mer

Styrgruppen för arbetsmarknad

Styrgruppen för arbetsmarknads presidium
Eva Carlsson (S), ordf, Partille
Peder Engdahl (M), vice ordf, Lilla Edet 

Styrgruppen har 15 ledamöter, utsedda av förbundsstyrelsen. Styrgruppen har det politiska ansvaret för GRs arbete inom arbetsmarknadsområdet. Kommunernas arbete inom arbetsmarknadsområdet sker i samverkan mellan bl.a. arbetsförmedling, näringsliv, fackliga organisationer, utbildningsansvariga m.fl. Läs mer

Styrgruppen för
miljö och samhällsbyggnad

Presidiet för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad
Henrik Munck (MP), ordf, Göteborg
Mikael Berglund (M), vice ordf, Ale

Styrgruppen har 15 ledamöter utsedda av förbundsstyrelsen. Inom sina sakområden bereder styrgruppen  frågor, bevakar utvecklingen samt tar de initiativ som utvecklingen föranleder. Gruppen ska genom samverkan kontinuerligt genomföra ett aktivt erfarenhetsutbyte och idéarbete inom dessa sakområden. Läs mer

Styrgruppen för social välfärd

Presidiet för styrgruppen för social välfärd
Henrik Ripa (M), ordf, Lerum
Eva Borg (S), vice ordf, Kungsbacka

Styrgruppen har 15 ledamöter utsedda av förbundsstyrelsen. Styrgruppen har det politiska ansvaret för GRs arbete inom social välfärd och bereder frågor inom sakområdena vård- och omsorg, socialt arbete, funktionshinder, psykiatri samt socialt arbete. Även forskning och utveckling ingår i styrgruppens ansvarsområde. Läs mer

Utbildningsgruppen

 

Utbildningsgruppens presidium
Helene Odenjung (L), ordf, Göteborg
Patrik Linde (S), vice ordf, Härryda

Utbildningsgruppen har 16 ledamöter, utsedda av förbundsfullmäktige. Gruppen leder GR Utbildnings arbete utifrån regionalpolitiska utbildningsmål,  som förankrats i kommunerna och utgör ledstjärnan för verksamheten. På basis av dessa mål fastställs årliga inriktningar för arbetet. Utbildningsgruppen beslutar, på uppdrag av kommunerna, om antagningen till gymnasieskolan.
Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund