GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förbundsstyrelsen

GRs förbundsstyrelse består av 22 ledamöter och 11 ersättare.

Styrelsen sammanträder ca 6 gånger per år.

  1. Årshjul för förbundsstyrelsen 2017PDF

Högsta beslutande organ i GR är förbundsfullmäktige med 97 ledamöter. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Styrelsen utser styrgrupper för områdena Arbetsmarknad, Miljö och samhällsbyggnad samt Sociala området. Utbildningsgruppen utses direkt av fullmäktige.

Ledamöter GRs förbundsstyrelse 2015-2018

Namn

Kommun

E-post

Jonas Ransgård (M), ordf*

Göteborg

e-post

Dennis Jeryd (S), 1e vice ordf*

Lerum

e-post

Stefan Svensson (M), 2e vice ordf*

Partille

e-post

Ann-Sofie Hermansson (S), 3e vice ordf*

Göteborg

e-post

Johan Nyhus (S)

Göteborg

e-post

Vakant (MP)Helene Odenjung (L)

Göteborg

e-post

Lars Hansson (SD)

Göteborg

e-post

Marie Östh-Karlsson (S)

Mölndal

e-post

Per Vorberg (M)

Härryda

e-post

Daniel Bernmar (V)

Göteborg

e-post

Miguel Odhner (S)

Kungälv

e-post

Sofia Westergren (M)

Stenungsund

e-post

Jenny Svanergren (MP)

Partille

e-post

Paula Örn (S)

Ale

e-post

Hans Forsberg (M)

Kungsbacka

e-post

David Lega (KD)

Göteborg

e-post

Julia Färjhage (C)

Lilla Edet

e-post

Martin Johansen (L)

Tjörn

e-post

Christina Martinsson (SD)

Kungälv

e-post

Hans Bergfelt (M)

Mölndal

e-post

Marie Lindqvist (V)

Mölndal

e-post

*= utgör styrelsens presidium

 


Ersättare

 


Joakim Järrebring (S)

Alingsås

e-post

Arne Lernhag (M)

Öckerö

e-post

Ingemar Ottosson (S)

Lilla Edet

e-post

Anders Holmensköld (M)

Kungälv

e-post

Anna Hansson (MP)

Alingsås

e-post

Ulrika Landergren (L)

Kungsbacka

e-post

Kenth Wallin (SD)

Kungsbacka

e-post

Maria Brauer (S)

Öckerö

e-post

Vakant (M)Birgit Lövkvist (V)

Stenungsund

e-post

Bo Pettersson (S)

Stenungsund

e-post

 

 


Rev. 2016-10-25

 


 

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Jonas Ransgård (M)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Dennis Jeryd (S)
1:e Vice ordförande, Lerum

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Stefan Svensson (M)
2:e Vice ordförande, Partille

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Ann-Sofie Hermansson (S)
3:e Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund