GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förbundsstyrelsens mötesdagar

2017

  • Fredag 10 februari (v 6) i Kungälvs kommun
  • Fredag 31 mars (v 13) i Lerums kommun
  • Fredag 19 maj (v 20) i Tjörns kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
  • Torsdag-fredag 28-29 september (v 39) styrelsekonferens
  • Fredag 20 oktober (v 42) i Lilla Edets kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
  • Fredag 8 december (v 49) i Mölndals kommun

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Jonas Ransgård (M)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Dennis Jeryd (S)
1:e Vice ordförande, Lerum

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Stefan Svensson (M)
2:e Vice ordförande, Partille

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Ann-Sofie Hermansson (S)
3:e Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund