GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning nr 5: Asylsökande och nyanlända barn/unga

Uppdaterad GR-sammanställning av aktuell information kring asylsökande och nyanlända med fokus på framförallt barn och unga finns nu att ta del av.

I detta dokument samlas aktuell information inom området asylsökande och nyanlända med fokus på framförallt barn och unga. Dokumentet uppdateras kontinuerligt. Tidigare omvärldsbevakning var daterad 27 oktober 2016.

  1. Läs merPDF

Senast uppdaterad: 2016-12-19 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund