Du är här:

ARBETSMARKNAD OCH SOCIAL VÄLFÄRD 

Göteborgsregionens avdelning för arbetsmarknad och social välfärd är en regional utvecklingsarena som arbetar inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering och integration, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare. Genom nätverk, forskning samt kompetens- och verksamhetsutveckling är vi en mötesplats för drygt 20000 anställda och förtroendevalda från våra 13 medlemskommuner.

NYHETER

Ny webbutbildning för vård och omsorg

Vi har tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg

  1. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prenumerera och följ

Via nyhetsbrev, prenumerationer och sociala medier kan du följa oss och snabbt få del av nyheter inom våra verksamheter.

  1. Läs mer

Styrgrupper, nätverk och medarbetare

Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd är en kompetensresurs inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet till nytta för och på uppdrag av medlemskommunerna.

Styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för avdelningens arbete.

Göteborgsregionen (GR) är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet.

Här hittar du en förteckning över alla medarbetare på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd:

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund