Forskningsbaserat utvecklingsarbete vid Göteborgsregionen, FoU i Väst

Göteborgsregionen, FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik. Vi stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. FoU står för forskning och utveckling. 

Göteborgsregionen, FoU i Väst ska bidra till att Göteborgsregionen är en lärande region avseende välfärdsfrågor (socialtjänst, arbetsmarknadsfrågor, hälso- och sjukvård samt vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta). 

Göteborgsregionen, FoU i Väst kan till exempel hjälpa er med:

  • Utvärdering av ett projekt eller en verksamhet
  • Att utforma utvecklingsprojekt
  • Handledning i egenutvärdering
  • Föreläsningar i samband med utvecklings- och temadagar
  • Kontakt med forskare och/eller professionella inom ett verksamhetsområde

Aktuella FoU-arbeten

Publikationer

Här hittar du alla FoU-rapporter och skrifter som publicerats av Göteborgsregionen, FoU i Väst. För våra FoU-rapporter finns särskilda kvalitetskriterier.

Mer om vårt forsknings- och utvecklingsarbete

Vi genomför kompetens- och metodutvecklingsinsatser genom till exempel lärande, dialog och implementeringsstöd med utgångspunkt i forskning och samlad erfarenhet. FoU-projekt för uppdrags/följeforskning och utvärdering utformas i dialog. Medarbetare i medlemskommunerna med olika slag av tidigare utbildning och erfarenhet deltar i FoU-projekt, cirklar och studier. Arbetet startar alltid i det som är relevant för praktiken. Kompetens-, kunskaps- och verksamhetsutveckling sker integrerat.


Kunskapsspridning i samspel med praktiken

Resultatet av forsknings- och utvecklingsarbetet diskuteras fortlöpande i Göteborgsregionens olika nätverk och bidrar till lärande och förbättringar. Erfarenheter från projekt sprids via nätet, publikationer, faktablad, handböcker och nätbaserade studiematerial. Göteborgsregionen anordnar seminarier och konferenser, ofta i samarbete med Västra Götalandsregionen, frivilligorganisationer, Göteborgs universitet, länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.


Organisation

Alla frågor rörande budget, verksamhetsinriktning och verksamhetsberättelse behandlas av en av GR:s politiska styrgrupper, Styrgruppen för social välfärd. Här diskuteras också  kontinuerligt FoU-projekt.

Göteborgsregionen, FoU i Väst – en del av FoU-Sverige

Runtom i landet finns ett 30-tal FoU-verksamheter som i likhet med Göteborgsregionen, FoU i Väst bedriver forskningsstött utvecklingsarbete i samarbete med en eller flera kommuner. Mer information om forskning och utveckling runtom i landet finns på Föreningen FoU Välfärds webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Margareta Forsberg
FoU-chef
031-335 51 33

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Registrera dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook

FoU i övriga landet

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund