Så arbetar GR med anledning av covid-19

Göteborgsregionen (GR) stöttar medlemskommunerna att möta utmaningarna som covid-19 för med sig. Vi arbetar för att vara handlingskraftiga utifrån de signaler som vi fångar upp här och nu. Samtidigt följer vi utvecklingen, blickar framåt och ställer om verksamheten.

Samverkan bygger tillit – en ovärderlig tillgång i kristider

Det vi – tretton kommuner i samverkan genom GR – gör handlar ytterst om att skapa tillit och grund för att arbeta tillsammans och därigenom lösa uppgifter med stor komplexitet. Vi arbetar ihop med många samhällsbärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor, akademi och näringsliv. Vi lär känna varandra och vet hur vi kan förstärka varandras arbete när vi gör på rätt sätt. Det har vi en enorm nytta av idag när covid-19 ger stora samhällseffekter som vi kommer att få leva med länge.

Under coronapandemin har samverkan mellan kommun och region förstärkts genom ett intensivt gemensamt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll och arbetar nära Västra Götalandsregionen (VGR), Västkom, övriga kommunalförbund och medlemskommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.

Arbetet med digitalisering växlas upp

GR växlar upp arbetet med digital transformation, en av sex utmaningar i Strategisk inriktning 2020-2023PDF.

Gymnasiedagarna och Future Skillslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en av medlemskommunernas största satsningar genomförtdes i höstas digitalt. Över 60 workshops, tusentals chatt-samtal och ännu fler monterbesök ägde rum under mässan.

GR stöttar även kommunerna i arbetet med distansundervisning. Bland annat har webbplatsen distanspedagogik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tagits fram med konkreta tips på metoder och verktyg. GR är även partner till Skola hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en nationell webbplats som stöttar skolors arbete med distansundervisning. Hösten 2020 tilldelades Skola hemma Guldlänkenöppnas i nytt fönster, en utmärkelse som delas ut till projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till smartare välfärd med stöd av digitalisering.

På initiativ av socialcheferna tog GR fram en webbaserad introduktionsutbildning för personal inom kommunernas vård och omsorg.

Kompetensförsörjning – en utmaning nu och framöver

För många arbetsgivare är kompetensförsörjningen en stor utmaning. Inom såväl privat som kommunal sektor finns en stor kompetensbrist som förväntas bli ännu värre de kommande åren. Dessutom påverkar coronapandemin arbetsmarknaden ytterligare. Kompetensförsörjning är därför en central fråga för GR-kommunerna som samverkar på flera olika sätt för att möta utmaningarna.

Genom Göteborgsregionens kompetens- och branschråd möts kommuner och näringsliv för en strategisk kraftsamling kring kompetensförsörjning. Coronapandemin har aktualiserat frågan kring kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och tydliggjort behovet av en regional samverkan. Ett temporärt branschråd för äldreomsorgen startade under våren 2020 för samordna initiativ med anledning av pandemin. En prioriterad fråga för branschrådet är regional samordning av Äldreomsorgslyftet.

Genom GR-samarbetet ökar också kommunernas möjligheter till extern finansiering av utvecklingsarbete. Ett exempel är att GR i juni 2020 beviljades 54 miljoner kronor för att bland annat etablera ett Kompetensnav som ska stärka kompetensomställning och stötta genom olika kompetensutvecklingsinsatser.

Senast uppdaterad:  

GR öppnar upp för vissa utbildningar på plats igen

Från den 29 september 2021 planerar GR att börja öppna upp för vissa utbildningar på plats igen, självklart under säkra former. Utbildningar som kan genomföras digitalt på ett bra sätt kommer även fortsättningsvis att genomföras digitalt.

Här hittar du hela vårt kursutbud: goteborgsregionen.se/kurs

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund