Slutantagningen till gymnasieskolan är klar - 91% är antagna till valt program

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 11 069 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 75% till sitt förstahandsval. På nationella program erbjuds 11 846 platser, varav 6 821 på kommunala skolor och 5 025 på fristående skolor. Sökande elever tar del av sitt antagningsresultat på indra2.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, under Mitt gymnasieval.

– Genom vårt samarbete erbjuder vi ungdomar ett brett utbildningsutbud på 26 kommunala och 43 fristående skolor i vår region. Vi kan i hög utsträckning se till att elever får sitt förstahandsval tillgodosett. Det är viktigt för oss att höja kunskapsresultaten och minska avhoppen. Vi är angelägna om att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tas in på sitt förstahandsval. I år är 75 % av eleverna antagna till sitt förstahandsval såväl till program som skola. Om man ser till valt program så har 91 % av eleverna fått sitt önskade program, vilket är glädjande, säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen.

Högskoleförberedande program med flest antagna är samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt teknikprogrammet.

Yrkesprogram med flest antagna är el- och energiprogrammet, handels- och admi-nistrationsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och trans-portprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Program som ökar mot förra året är främst samhällsvetenskapsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt restaurang- och livsmedelsprogrammet.

– Det är fler som har sökt till gymnasieskola inom Göteborgsregionen och det är fler som har antagits. Vid ser ett ökat intresse för restaurang- och livsmedelsprogrammet, med fler antagna i år än föregående år.

Slutantagningen är den antagning som genomförs på elevernas slutbetyg. Merpar-ten av alla sökande elever höjer sina betyg från höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet kan förändras från preliminärantagningen till slutantagningen.

Samarbetet kring gymnasieutbildningar i Göteborgsregionen

Följande kommuner ingår i GR:s samarbete: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. GR sköter antagningen till samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.

Kontakt: Helene Odenjung, Ordförande i Utbildningsgruppen, 0707-61 27 48 


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund