GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR Personal - K-L

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

K

 

 

Kaan, Cecilia

031-335 50 75

Arbetsmarknad och social välfärd

Karlsson, Anna

0708-32 15 07

Arbetsmarknad och social välfärd - AllAgeHub

Karlsson, Linda

031-335 52 04

Arbetsmarknad och social välfärd

Karlsson, Mihai

031-335 50 26 

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Kihl, Andrea

031-335 54 05

Utbildning - Pedagogiskt centrum

Kjernald, Johan

031-335 53 13

eHälsa regional IT-samverkan

Kjellqvist, Katarina

031-335 50 02 

Utbildning - Läromedel

Kleist, Catrin

031-335 50 04

Utbildning - Praktikplatsen.se

Knutsson, Lena

031-335 53 05

Ekonomiavdelningen

Kovats, Wictoria

031-335 51 05

Utbildning - Gymnasiedagarna

Krabbe, Ulrika

031-335 50 55

Utbildning - GR Vux

Krantz, Henrik

031-335 52 25

Utbildning - Lärmiljö

Krasniqi, Valentina

031-335 51 21

Ekonomiavdelningen

Kristersson, Per

031-335 51 22

Miljö och samhällsbyggnad

Kvist, Cecilia

031-335 53 92

Miljö och samhällsbyggnad

L

 

 

Larsen, Theresa

031-335 51 99

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Larsson, Malin

031-335 50 86

Utbildning - Framtidens Ledare

Larsson, Sofia

031-335 51 04

Utbildning - Gruppchef Pedagogiskt centrum (tjänstledig)

Laurin, Anna Manhem

031-335 52 22

Arbetsmarknad och social välfärd - Allagehub

Lavås, Petra

031-335 50 76

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurs & konferens

Lidén, Thomas

031-335 50 54

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Lindahl, Lisbeth

031-335 51 79

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Lindbergh, Ida

031-335 53 37

Miljö och samhällsbyggnad (Tjänstledig)

Lund, Anders

070-383 49 16

Miljö och samhällsbyggnad

Lindqvist, Angela

0732-34 61 82

Utbildning, Skola-Arbetsliv (Tjänstledig)

Ljung, Maria

031-335 51 73

Arbetsmarknad och social välfärd

Lundahl, Lislott

031-335 50 46

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Lönn, Marita

031-335 50 00

Kundmottagning

M

 

 

Melke, Anna

031-335 51 80

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Melin, Misja

031-335 51 39

Miljö och samhällsbyggnad

Mitchell, Susanne

031-335 50 16

Utbildning -  Praktikplatsen.se

Mällbin, Kicki

031-335 53 02

Arbetsmarknad och social välfärd - Validering Väst

N

 

 

Nelander, John

031-335 51 41

Pedagogiskt centrum - Motverka studieavbrott

Nicoloff, Stella

031-335 50 03

Administrativa avdelningen

Nielsen, Sandra Goll-Rasmussen

031-335 51 89

Arbetsmarknad och social välfärd

Nilsson, Emma Theiland

031-335 51 34

Utbildning, Skola-Arbetsliv

Nilsson, Åsa

031-335 51 98

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Nilsson, Åsa


Utbildning - Pedagogiskt Centrum (Tjänstledig)

Nord, Märit Malmberg

031-335 50 77

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Nordenhielm, Sara

 

Arbetsmarknad och social välfärd (Tjänstledig)

Nyqvist, Staffan

031-335 53 10

Arbetsmarknad och social välfärd - Kurser & Konferenser

O

 

 

Odebo, Leena

031-335 50 85

Arbetsmarknad och social välfärd

Olofsson, Liselotte

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Olsson, Jeanette

031-335 51 86

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Olsson, Malin

031-335 50 96

IT & Telefoni, Upphandling

Olsson, Maria

031-335 51 25

Ekonomiavdelningen

Olsson, Sven

031-335 50 24

Kundmottagning

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund