GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

PUBLIKATIONER, ARBETSMARKNAD

Här hittar du publikationer inom området Arbetsmarknad (FoU-rapporter, skrifter, broschyrer, böcker, projektrapporter med mera).

Rapporterna är sorterade efter publiceringsår

Publicerat 2018

Publicerat 2017

 • På rätt plats?PDF
  En uppföljning av praktikanters erfarenheter av att delta i kompetensmatchningsprojektet "På rätt plats"
  Cecilia Kaan
 • Ett år senarePDF
  Uppföljning av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg
  Cornelia Björk
 • I väntan på ett språkPDF
  En utvärdering av Mera svenska bättre hälsa som är en insats för att hjälpa personer att återuppta sfi-studier eller komma i arbete.
  Cornelia Björk och Emma Nilsson
 1. DUA-arbetet i GöteborgsregionenPDF
  Delrapport 1
  Gunilla Bergström Casinowsky

Publicerat 2016

 1. Forskning om ekonomiskt biståndPDF
  En översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
  Cornelia Björk, Gunilla Bergström Casinowsky och Helena Håkansson
 1. Ekonomiskt biståndPDF
  En förstudie inför ett utvecklingsarbete
  Cornelia Björk
 1. Vad får socialsekreterarna att stanna?PDF
  En forskningsöversikt
  Helena Håkansson
 1. ”Hur vet vi att det blev någon nytta?"PDF
  En rapport om GR-kommunernas arbete med uppföljning av EU-projekt
  Andréa Kihl
 1. "Dom fixade ju detta jobb till mig!"PDF
  Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt
  för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg
  Cornelia Björk och Gunilla Bergström Casinowsky
 1. Organisering av aktiveringsinsatserPDF
  Vad säger forskningen om samband mellan integrerad respektive specialiserad organisering och insatsernas resultat?
  Gunilla Bergström Casinowsky

Publicerat 2015

Publicerat 2014

 • Det handlar om jobbPDF
  En kartläggning av kommunala arbetsmarknadsinsatser i Göteborgsregionen
  Gunilla Bergström Casinowsky
 • Slutrapport GRAF-projektetPDF
  Rapport från ett tvåårigt kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig, få och behålla ett arbete.
  Nicholas Singleton, Caisa Hofgren, Karin Westberg och Jacob Bucht

Publicerat 2013

Publicerat 2012

Publicerat 2011

 • Möjligheternas husPDF
  En fallstudie av en sysselsättnings och rehabiliteringsverksamhet för personer dömda till rättspsykiatrisk vård
  Malin Albrektsson och Rafael Lindqvist

Publicerat 2010

 • Dialogen går vidarePDF
  Utvärdering av samhällsinformation till nyanlända
  Eva Sennemark och Anette Moberg

Hitta direkt

Publikationer: Arbetsmarknad

Publikationer: Barn, unga och familj

Publikationer: Mitt i livet

Publikationer: Äldre

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund