GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverk

Det finns ett flertal nätverk på GR som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och det sociala området. 

Nätverken träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och dialog om gemensamma satsningar som kan bidra till en socialt hållbar utveckling inom GR-området.

Att medverka i ett GR-nätverk är ett förtroendeuppdrag där du representerar din kommun och ditt verksamhetsområde och det innebär stora möjligheter att påverka utvecklingen. Nätverken har under årens lopp visat sig framgångsrika just genom att så många kommuner verkar i samma riktning, ofta tillsammans med andra aktörer i GR-området.

Hitta direkt:
Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund