Nätverket för chefer inom funktionshinderområdet

Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Nätverket ska arbeta för en kunskapsbaserad socialtjänst, fånga gemensamma utvecklingsbehov och bidra till att samarbete fördjupas kring angelägna frågor. Nätverket ska också ge stöd, kraft och inspiration.

Nätverk träffas regelbundet cirka 5–6 gånger per år.


Vad skall uppnås?

 • Långsiktigt regionalt utvecklingsarbete
 • Lokal kunskap görs synlig, tillgänglig och användbar
 • Nya perspektiv på frågor
 • Lärande samarbete


Prioriterade frågor

 • Fortsatt utvecklingsarbete för att stärka barn och ungas delaktighet, brukarmedverkan och systematisk uppföljning
 • Arbeta för ökad professionalisering och höjd status för baspersonal
 • Titulaturer, kompetenskrav och rekrytering


Överenskommelser och dokumentation


Kommande nätverksträffar

 • 26 oktober, 8.30-12
 • 16 november kl. 9–16
 • 18 januari 2019 9–16 (gemensam nätverksträff med IFO-chefsnätverket)


Anteckningar

 1. Mötesanteckningar

Nätverket för chefer inom funktionsnedsättningsområdet i Göteborgsregionen februari 2018.

Medlemmar i nätverket:

Snezana Hadziselimovic, Kungälv
Christian Sandgren, Lerum
Agneta Rosencrantz, Lilla Edet
Veronica Strömsten, Partille
Karin Lindell, Härryda
Göran Hjertstrand, Mölndals stad
Johnny Telkkonen, Mölndals stad
Juan Navas, Tjörn
Yvonne Pontén SDF Centrum, Göteborgs Stad
Elisabeth Wärn, Stenungsund
Åsa Wallin, Alingsås
Tanja Mattsson, Alingsås
Anna Bergsten, Kungsbacka
Andréas Witt, Ale
Tarja Mattilla, SDF Norra Hisingen, Göteborgs Stad
Ingela Johansson, social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Angelica Francisca, Öckerö
Ann-Brith Davidson, SDF Centrum, Göteborgs Stad
Karin Wallquist, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad
Björn Lind, SDF Västra Göteborg
Nicholas Singleton, GR
Yvonne Witzöe (fd Andersson), GR

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund