GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nätverket för Språkvän

GR:s medlemskommuner har bestämt att ett nätverk för Språkvän ska etableras och att GR ska vara en plattform för det kommungemensamma arbetet. Utgångspunkten för nätverkets arbete ska vara Göteborgsregionens möjligheter och utmaningar när det gäller nyanländas etablering i vårt samhälle.

Nätverket ska arbeta för:

  • gemensam analys och gemensamt agerande
  • att skapa arenor för samarbete och rationellt sambruk
  • att främja erfarenhetsutbyte samt idé- och projektutveckling för att stärka såväl det regionala som lokala arbetet på hemmaplan
  • intressebevakning
  • kompetensutvecklingKontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund