GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Både forskning och praktik på EU-frukost om psykisk hälsa

Hur kan EU-arbete bidra till att främja den psykiska hälsan? Det var huvudfrågan vid senaste EU-frukosten som ägde rum på Stadsbiblioteket den 20 mars. Nu finns dokumentation för dig som vill ta del av innehållet under frukosten.

Frukosten anordnades i samverkan mellan Göteborgs Stad, Göteborgsregionen (GR), Västra Götalandsregionen Europe Direct (EDGR). Temat handlade om hur EU kan bidra till att främja den psykiska hälsan. Behovet att lyfta fram psykisk hälsa som en viktig folkhälsofråga har uppmärksammats alltmer i EU.

Medverkade på EU-frukosten gjorde bland annat Ingibjörg Jonsdottir, professor och chef vid institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen. Hon inledde med att belysa ämnet utifrån ett forskningsperspektiv.

Därefter följde flera praktiska exempel på hur kommunala och regionala verksamheter kan arbeta med psykiska hälsa. Bland annat presenterade Christina Bouweng Andersson från GR EU-projektet HälsoGReppet.

Läs mer:
PresentationPDF
DokumentationPDF

Senast uppdaterad: 2018-04-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund