GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Tryggt i trygghetsboende – nu även i internationell artikel!

FoU i Väst/GR:s rapport Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan har omarbetats till en vetenskaplig artikel i den internationella tidskriften Journal of Housing for the Elderly. Artikeln publicerades i tidskriftens decembernummer. 

Journal of Housing for the Elderly vänder sig till forskare och praktiker med intresse för fördjupning inom temat äldres bostäder och boenden.


Om artikeln

Engelsk rubrik: Perceived Safety in Extra-Care Housing for Senior Residents

Svensk rubrik: Upplevd trygghet i trygghetsbostäder för seniorer

Författare: Lisbeth Lindahl, Morgan Andersson och Jan Paulsson

I artikeln används begreppet ”Extra-Care Housing” för att sortera in trygghetsbostäderna i ett internationellt vedertaget begrepp som avgränsar trygghetsbostäder från seniorbostäder. Nu finns det visserligen ingen vård i trygghetsboendet, men kravet på personal, gemensamhetslokal och tillgänglighet innebär ändå viss extra service som det inte finns krav på för seniorboenden.

Trygghetsbostäder är en relativt ny modell för bostäder i Sverige, belägen mellan de ordinära bostäderna och äldreboendet. Upplevelsen av trygghet hos personer som bor i trygghetsbostäder undersöktes med hjälp av djupintervjuer (28 personer, i genomsnitt 83 år).

En kvalitativ tematisk analys resulterade i en modell bestående av fyra teman:

  • möjlighet att klara mig själv
  • ett tryggt socialt sammanhang
  • möjlighet att bo kvar
  • skydd och säkerhet

Denna modell beskriver vad som bidrar till den upplevda tryggheten och kan användas i informationssyfte samt vid planering och utveckling av trygghetsbostäder.


Vill du läsa hela artikeln?

Intresserade är välkomna att vända sig direkt till Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR.

Artikeln finns online på Journal of Housing for the Elderlys webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inloggning krävs).


Ladda ner FoU-rapporten som ligger till grund för artikeln:

 

Senast uppdaterad: 2018-01-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund