GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

GR är värdar för två samverkansorgan för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).


Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning
socionomer

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.


Kontaktperson på GR: Elisabeth Beijer

Samverkansorganet för verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA)
GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet om den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (VFU-KomSA).

Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm


Kontaktpersoner på GR

Elisabeth Beijer
031-335 51 94

 

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund