GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

EU-frukost

Varje år pågår ett stort antal utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen. Flera hundra av dem är delfinansierade av EU-medel. Projekten bidrar till verksamhetsutveckling, nya innovationer och nyalärdomar. Men hur lär vi oss av det som inte lyckades?

Syftet med utveckling kan aldrig vara att göra fel, men det måste finnas en acceptans för att det kan bli fel när vi provar nytt. På temat "Alla kan misslyckas, men lär vi oss något nytt av det?" bjöd EU-nätverken i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Göteborgs Stad in till årets första EU-frukost. Ett trettiotal personer från kommunerna i Göteborgsregionen deltog på frukosten.

Tanken med frukosten var att starta ett samtal där misslyckande ses som en lika naturlig del som framgångar i utvecklingsarbete. Efter ett inledande frukostmingel delade Babbs Edberg, stadsdelsdirektör SDF Centrum, och Urban Strandberg, docent i statsvetenskap Göteborgs Universitet, med sig av lärdomar och personliga reflektioner på temat. EU-frukosten avslutades med att deltagarna själva fick samtala i smågrupper för att lära av varandra utifrån frågeställningarna Vad var mitt största professionella misslyckande/fel? och Vad lärde jag mig och hur lärde jag mig av det? Samtalen leddes av Marie Svensson, SDF Askim-Frölunda-Högsbo.

Läs hela dokumentationen från frukostmötet härPDF samt presentationen här.PDF

Kontakt: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2017-04-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund