GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Sammanfattning av seminarium: Hur skapar vi ett inkluderande samhälle?

Den 23 november anordnades ett seminarium inom European Week of Regions and Cities 2016 (Open Days) med fokus på Urban Poverty.

Under ett halvdagsseminarium belystes arbetet som behövs och till viss del redan sker på lokal och regional nivå för att skapa ett inkluderande samhälle. Deltagarna fick lyssna på inspirerande talare och ta del av praktiska exempel på EU-finansierade projekt, allt med syfte att skapa dialog och inspirera till idéer för gemensamt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen.

Läs en sammanfattning av seminariet här.

 

Kontaktperson på GR: Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2016-11-29 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund