GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Två nya EU-projekt på GR

GR har fått medel från Europeiska Socialfonden för att driva två nya EU-projekt – Fullfölja studier GR samt HälsoGReppet.

Inom området Motverka utanförskap kommer GR Utbildning att driva projektet Fullfölja studier GR – FSGR som syftar till att skapa förutsättningar för deltagande gymnasieskolor att genom individanpassade insatser arbeta med att motverka studieavbrott. Projektet består av direkta insatser på skolor och i kontakt med representanter från arbetslivet, men även långsiktig påverkan för elever utanför projektet genom fortsatta former för samverkan mellan aktörer. Projektet pågår mellan 2017 och 2020.

Läs mer här.länk till annan webbplats
Kontakt: Lisa Sipari

Inom området Omsorg och hälsa kommer GR Välfärd att driva projektet HälsoGReppet som syftar till att skapa förutsättningar för minskad ohälsa och förbättrade rehabiliteringsprocesser för anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna. Projektet består av fyra delmål med insatser på både lokal och regional nivå. Projektet sker i samverkan med 12 kommuner samt i nära samarbete med Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Projektet pågår mellan 2017 och 2020.

Läs mer här.länk till annan webbplats
Kontakt: Ulrika Furby

Senast uppdaterad: 2018-01-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund