GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utbildningsdepartementet på GR 14 november för uppföljning av Erasmus+

Det har blivit dags för en halvtidsuppföljning av Erasmus+ som är Europeiska Unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utbildningsdepartementet höll 14 november ett seminarium på GR för att dokumentera erfarenheter av nuvarande program.

Seminariet i Västsverige utgör en del av den Sverigebild som ska tas fram för att skapa förutsättningar för vad som ska ta vid när Erasmus+ avslutas 2020.

Läs mer.

 

Kontaktperson på GR: Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2018-05-02 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund