GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Vill du vinna en tredagarsresa till Bryssel med din klass?

Då ska du anmäla din klass till vår tävling: Uppdrag Ungdomarnas Europa.

För sjunde året arrangeras tävlingen av Europa Direkt-kontoren i Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen och Europaparlamentet.

Temat för tävlingen är: hur EU ska kommunicera med unga för att få dem mer delaktiga.

 

Kontaktperson på GR: Christel Bäckström

Senast uppdaterad: 2017-02-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund