GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan

Den 7 november släpptes resultaten av ICCS 2016 – International Civic and Citizenship Education Study, som är en studie om demokrati och samhällsfrågor bland elever i årskurs 8. Resultatet visar att svenska elever har goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan.

EU och skolan

GR Utbildning medverkar i flera nationella satsningar och samarbetar med bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets-
och högskolerådet samt Regeringskansliet för att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige. Vi genomför också
EU- och FN-rollspel på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen.

EU-minuten

EU- och FN-rollspel

Skolambassadörer för EU

EU-parlamentets ambassadörskoleprogram

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund