GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR:s EU-nätverk

Nätverket syftar till att stärka EU-perspektivet på den lokala och regionala arenan i samverkan. Genom erfarenhetsutbyte, omvärlds- och intressebevakning ska nätverket bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna.

EU-nätverket är en viktig ingång för kommunerna att kunna påverka och ta initiativ till GR-gemensamma utvecklingsarbeten med EU-fokus. Utgångspunkten är det kommungemensamma intresset och att främja den gemensamma utvecklingen. Nätverket är ett sakfrågenätverk som utgår från ett sektorsövergripande perspektiv, och dess arbete kan leda fram till gemensamma utvecklingsprojekt med stöd av EU-finansiering och/eller utbildningsinsatser som stärker EU-kunskapen i ett flernivåperspektiv.


Nätverksmötena fokuserar på:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Omvärldsbevakning
  • Intressebevakning
  • Utvecklingsarbete i samverkan


Mötestider 2018

  • 21 februari
  • 17 maj
  • 20 september
  • 6 december

GR:s nätverk för EU-samordnare
Andreas Benkel, Lerum
Rebecca Cunevski, Kungsbacka
Sofia Arvidsson, Europa Direkt GR
Frida Barrett, Härryda
Anna Maderner, Stenungsund
Gunilla Dorner-Buskas, Ale
Vakant, Öckerö
Vakant, Lilla Edet
Lennart Axring, Partille
Linda Andersson, Kungälv
Charlotta Lundström, VGR
Irma Ganibegovic, VGR
Johanna Melkersson, Tjörn
Katja Knuutinen, Göteborg
Cecilia Rignell, Mölndal
Andreas Catoni, VGR
Vakant, Alingsås
Ida Boström, GR
Christel Bäckström, GR
Anita Tóth, GR (sammankallande)

EU nätverket - Logga in

Kontaktperson på GR

Anita Tóth
031-335 50 83

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund