GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Vi arbetar med kurser och konferenser på GR

GR anordnar även utbildningar, kurser, seminarier och konferenser på direkt uppdrag av er verksamhet. Kontakta oss gärna för mer information om vad vi kan hjälpa till med.

Björn Wallermark

Björn Wallermark
Utbildningsledare
Arbetsområden: Arbetsmarknad, EU, Ekonomi, Juridik, Administration, Teknik, Miljö, Hållbar utveckling
Tel: 031-335 53 64 Mobil: 0736-42 16 02

Karin Westberg

Karin Westberg
Utbildningsledare
Arbetsområden: Socialt arbete, Äldreomsorg
Tel: 031-335 53 88 Mobil: 0707-65 53 88

Nicholas Singleton

Kristina Elofsson
Utbildningsledare
Arbetsområden: Socialt arbete
Tel: 031-335 53 16

 

Nicholas Singleton

Nicholas Singleton
Gruppledare och utbildningsledare
Arbetsområden: Socialt arbete, Funktionshinder, IFO och Psykiatri
Tel: 031-335 50 81 Mobil: 0709-96 84 96  

Staffan Nyqvist

Staffan Nyqvist
Utbildningsledare
Arbetsområden: Ekonomi, Juridik, Administration, Ledarskap, Medarbetarskap
Tel: 031-335 53 10 Mobil: 0704-05 33 09

Susanne Ericsson

Susanne Ericsson
Utbildningsadministratör och assisterande utbildningsledare
Tel: 031-335 51 31
Kursanmälan: kompetens@grkom.se

Petra Lavås

Petra Lavås
Utbildningsadministratör
Tel: 031-335 50 76
Kursanmälan: kompetens@grkom.se


Fredrik Axelzon

Fredrik Åkerlind
Gruppchef Pedagogiskt Centrum
Mobil: 0766-34 63 83

Sofia Larsson

Sofia Larsson
Gruppchef Pedagogiskt Centrum
Mobil: 0703-75 27 03

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund